Air Cushion Mask  氣墊面罩 #36010, 36011, 36013, 36014, 36015
754

PVC Air Cushion Marsk 氣墊面罩

$1,400.00

 

 

 

貨品編號 類型 包裝
36010 Valve 0 / White 50隻/盒
36011 Valve 1 / Pint 50隻/盒
36012 Valve 2 / Yellow 50隻/盒
36013 Valve 3 / Green 50隻/盒
36014 Valve 4 / Red 50隻/盒
36015 Valve 5 / Blue 50隻/盒
清除
貨號: 36010, 36011, 36012, 36013, 36014, 36015 分類: ,